CAO

Je werkt volgens de ABU CAO voor uitzendkrachten. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst (uitzendovereenkomst) geldt (een deel van) de CAO van het bedrijf waar je werkt. Download volledige ABU CAO voor Uitzendkrachten 2019-2021