fbpx

Op 25 mei 2018 is binnen de EU een nieuwe privacywetgeving in werking getreden, genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door middel van de AVG wordt het voor organisaties lastig om persoonsgegevens te verwerken en te behouden. Als organisatie dien je een duidelijke aanleiding of grondslag te hebben voor het langdurig bewaren van persoonsgegevens. Maar wat betekent dit voor jou als sollicitant?

Wat gebeurt er met persoonsgegevens in sollicitatiedocumenten?

Binnen een sollicitatieproces zullen uitzendorganisaties en werkgevers, curriculum vitae en sollicitatiebrieven verzamelen. Deze sollicitatiedocumenten bevatten persoonsgegevens die alleen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk bewaard mogen worden. Ook gespreksaantekeningen, screenings en assessments vallen onder de sollicitatieprocedure en dus onder de AVG.

The safety of the people shall be the highest law – Marcus Tullius Cicero (Academic Skeptic philosopher)

Hoe lang mag een werkgever mijn gegevens bewaren?

Dit is per soort sollicitatie verschillend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gerichte sollicitatie en een open sollicitatie. De bewaarde gegevens dienen noodzakelijk te zijn voor de sollicitatieprocedure. Daarnaast mag de werkgever jouw sollicitatiegegevens niet langer bewaren dan nodig. Maar wat is de maximale bewaartermijn van een sollicitatie voordat deze vernietigd dient te worden?

  • Een gerichte sollicitatie: maximaal vier weken
  • Een open sollicitatie: maximaal één jaar
Recht op inzage van jouw persoonlijke gegevens

Jij hebt als sollicitant recht op inzage van jouw persoonlijke gegevens. Ook mag jij eventueel beroep doen op aanpassing of verwijdering van deze gegevens.

Heb je vragen over de AVG?

Vragen over de AVG en welke invloed dit heeft op jouw sollicitatie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Bron: Carrièrezaken